Konferenca


Ne Fshatin Turistik Llogora ndodhen tre salla konferencash me kapacitete perkatesisht 160, 30 dhe 20 persona, te cilat mund te perdoren per konferenca, seminare, trajnime, mbledhje biznesi, e.t.j. Keto salla jane te pajisura me te gjtha sistemet bashkekohore audio dhe vizive.